Sociable

Long Live the King

เรื่องดีๆ ที่ในหลวงมอบให้...หลังจากที่ทำงานมาก็หลายปี... ได้ยินผู้ใหญ่บางคนชอบบ่นว่า ไอ้นู้นไม่มี ไอ้นี่ไม่ได้ แล้วรู้สึกกับตัวเองว่า
ที่พูดกันแบบนี้เพราะอะไร เพราะจะไม่ทำเหรอ หรือว่าเพราะมันขาดอย่างที่ว่าจริงๆ .... รู้สึกรำคาญมาก
แล้วก็บังเอิญได้อ่านพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ได้เอามาคิดว่า ก็ถ้าจะทำ ขาดนิดขาดหน่อย
ก็น่าจะทำได้... แต่จะทำยังไงให้สำเร็จ ทุกวันนี้เวลาทำงานจะนึกถึงคำๆ นี้ตลอด จะได้เป็นข้อคิดของตัวเอง
มันมีบางทีที่ไม่อยากทำ นั่นแหล่ะคือขี้เกียจ... ไม่ได้ขาดแคลนอันใดเลย แต่ถ้าจะทำจริงๆ คำๆ นี้จะอยู่ในใจเสมอ
แต่ไม่มีงานไหนหรอกที่ไม่อยากทำ จะพยายามทำให้อย่างเต็มที่ ทำทุกอย่างก็ไม่ใช่เพื่อใคร เพื่อตัวเองอยู่แล้ว

บางอย่างสำคัญ.... แต่ทำได้ บางอย่างสำคัญ... แต่ทำไม่ได้
0 Responses