Sociable

เปลี่ยน Default Icon ให้ Mac OS X 10.5 (Leopard)
ไป Download Icon มาหลายๆครั้ง ก็ใช้วิธี copy -> paste ง่ายๆ เพื่อเปลี่ยน icon เฉพาะเป็นอันๆไป แต่ที่นี้ผมไป download icon มาเป็น set ที่สวยถูกใจมาก ก็เลยลองค้นหาดูว่าถ้าเราจะเปลี่ยน icon ทั้งระบบเลยเราจะทำยังไง?
เท่าที่ลองถามๆกับค้นหาจาก webboard หลายๆแห่งแนะนำให้ใช้โปรแกรม Candy Bar

ราคาก็อยู่ที่ $29 หรือตอนนี้ราคาเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,025.585 บาท จะซื้อมาเปลี่ยน icon เล่นๆไปมาๆ ก็กะไรอยู่ หรือจะหา serial มา crack ใช้แบบเถื่อนๆก็คงไม่ดี

แล้วก็มาเจอที่ นี่ เค้าบอกขั้นตอนการเปลี่ยน Default Icon ให้ Mac OS X 10.5 Leopard ไว้ แล้วก็ลองทำตามดูปรากฏว่าได้ผลดีเหมือนกัน แม้จะต้องลงแรงงัดๆแงะๆบ้าง

ขั้นตอนมีดังนี้

1. ไปที่ /System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/Resources (ตรงไหนไปต่อไม่ได้ให้ click ขวาแล้วเลือก Show Package Contents

จาก นั้นเราจะเห็น icon มากมายที่ระบบเรากำลังใช้งานอยู่


2. มองหา Icon ที่หน้าตาตรงกับที่เราอยากจะเปลี่ยน จากนั้น Backup มันไว้ก่อน เผื่อต้องการเปลี่ยนกลับในอนาคต โดยการ copy มันเอาไปไว้ในที่ที่ปลอดภัย

3. เอา icon ที่เราชอบๆมาใส่ไว้แทนที่ของเดิม โดยต้องตั้งชื่อให้เหมือนของเดิมด้วยนะ ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีปัญหานิดหน่อยตรงที่เราต้อง Authentication ด้วย เราก็ใส่ password ลงไป (ถ้า Authentication ยังไม่ได้ให้ copy ไฟล์ผ่าน Terminal แทน - ใช้ sudo )

สำหรับชื่อหลักๆที่เราจะเปลี่ยน ได้แก่

* ApplicationsFolderIcon.icns สำหรับ Application folder
* BurnableFolderIcon.icns สำหรับ folder ที่เราจะใช้ Burn
* DesktopFolderIcon.icns สำหรับ Desktop folder
* DeveloperFolderIcon.icns สำหรับ folder รูปเครื่องไม้เครื่องมือ
* DocumentsFolderIcon.icns สำหรับ Documents folder
* DownloadsFolder.icns สำหรับ Download folder
* GenericFolderIcon.icns สำหรับ folder ทั่วๆไป
* GenericSharepoint.icns สำหรับ folder ที่เรา share

หลังจาก copy เสร็จแล้วก็ logout แล้ว login เข้ามาใหม่ icon ที่เราเปลี่ยนไว้ก็จะถูกใช้งานตามต้องการแล้ว

0 Responses